Ciencia en galego 2017. Novas actividades e exposición propostas por Igaciencia

Como construír un compás como fixeron os chinos e saber onde está o norte

Exposición: Darwin, A Viaxe do Beagle, a Evolución e a Orixe das Especies

Todos os carteis de Darwin_e_a_orixe_das_especies

PANEL 0_gl_IGA.pdf

PANEL 1_gl.pdf

PANEL 2_gl.pdf

PANEL 3_gl.pdf

PANEL 4_gl.pdf

PANEL 5_gl.pdf

PANEL 6_gl.pdf

PANEL 7_gl.pdf

PANEL 8_gl.pdf

PANEL 9_gl.pdf

PANEL 10_gl.pdf

PANEL 11_gl.pdf

Carteis

Ciencia en Galego 2017.pdf

novacarta 2017.pdf

Ciencia en Galego 2017 en Alta.pdf

Novacarta 2017 en Alta.pdf