XIX Rallye Matemático sen fronteiras 2011


Debe dar os datos do seu centro e grupo para inscribilo

 

Centro:Provincia:Enderezo:cp:profesor/a:Concello:Director/a:correo electr. centro:email particular:teléfono:fax:observacións:

Grupo:nº de alumnos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Provincia profesor Concello Grupo nalumnos
CPI Dos Dices A Coruña Julio Rodríguez Rois 3ºA 14
CPI Dos Dices A Coruña Rodrigo Costoya Rois 3ºB 14
IES Urbano Lugris de A Coruña A Coruña Mª Camino Novo Cid-Fuentes A Coruña 4º A ESO 12
           
CPI ARMANDO COTARELO VALLEDOR A CORUÑA Mª Amparo Villar Neira Boimorto 4º ESO 22
CPI ALFONSO VII PONTEVEDRA MARINA GERMIÑAS MIGUÉNS CALDAS DE REIS 4º ESO B 20
IES Martaguisela Ourense Domingo Rodríguez Fernández O Barco de Valdeorras 3º ESO A 22
IES Martaguisela Ourense Ascensión Sastre Garrote O Barco de Valdeorras 3º ESO B 21
IES Martaguisela Ourense María Pilar Paradelo Meléndez O Barco de Valdeorras 4º ESO A 19
IES Martaguisela Ourense Manuel Barreiro Abeijón O Barco de Valdeorras 4º ESO B 22
IES AS BIZOCAS Pontevedra Lucia González Regal O Grove 4ºA 18
IES AS BIZOCAS Pontevedra Mª Jesús Goldar Souto O Grove 3º desdobre 3.3. 15
Mª Auxiliadora Salesianos Ourense Mª Emma Martínez Fernández Ourense 3º A 30
Sagrado Corazon (Placeres) Pontevedra Gaspar M Antelo Bernardez Pontevedra 4 ESO B 28
I.E.S. ALEXANDRE BÓVEDA PONTEVEDRA FRANCISCO SANTORUM VIGO 4º ESO A 20
IES ALEXANDRE BÓVEDA PONTEVEDRA ANA ROSALÍA FERNÁNDEZ OTERO VIGO 3º ESO A 20
IES Xoán Montes Lugo mª Jesús Lugo 3ºA 21
IES Urbano Lugrís A Coruña A Coruña Carmen Posa Grande A Coruña 3º ESO B 17
           
I.E.S. Maximino Romero de Lema A Coruña Luz J. Mouzo Rioboó Zas 4º eso-A 20
I.E.S. Maximino Romero de Lema A Coruña Luz J. Mouzo Rioboó Zas 4º eso-A 20
I.E.S. Maximino Romero de Lema A Coruña Luz J. Mouzo Rioboó Zas 4º eso-A 20
IES do Castro PONTEVEDRA SUSANA PAZ DÍAZ Vigo 4º A 26
I.E.S. Santa Irene Pontevedra Fermín Novo Fernández Vigo 4º B 16
I.E.S. Santa Irene Pontevedra Fermín Novo Fernández Vigo 4º B 16
CPI de Mondariz Pontevedra Aia Rodríguez Somoza Mondariz 3ºA 18
I. E. S. Otero Pedrayo Ourense José Ramón Doval Garrido Ourense 3º ESO A - BIL. 12
IES Agra de Raices A Coruña Jesús Blanco Pose Cee 3º B 18
IES Agra de Raices A Coruña Colaborador de Jesús Blanco Pose Cee 3º C 18
IES Politécnico de Vigo Pontevedra Aurora Sanmartín Luaces Vigo 3º ESO B 16
Sagrado Corazon (Placeres) Pontevedra Pedro Landin Pontevedra 3 ESO desdoble A 28
CPI Tino Grandío Lugo Beatriz Paderne Cebey Guntín 4ºA 9
IES SATURNINO MONTOJO A CORUÑA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ COTOS FERROL 3º ESO-A 18
IES Vilar Ponte Lugo Jesus Fernandez Cal Viveiro 3º - ESO - A 23
IES EDUARDO BLANCO AMOR La Coruña Mariam Montero Gómez Culleredo 3º A 25
IES EDUARDO BLANCO AMOR La Coruña Manuela Candal Garaboa Culleredo 3º C 27
IES EDUARDO BLANCO AMOR La Coruña Manuela Candal Garaboa Culleredo 3º C 27
IES EDUARDO BLANCO AMOR A CORUÑA ALFONSO SOTO REY CULLEREDO 3ºB 26
IES LAXEIRO Pontevedra Xulio Carreira Rodríguez Lalín 3ºESO B 22
IES LAXEIRO Pontevedra Xosé Mª Facal Abeledo Lalín 4ºESO B 29
IES Auga da Laxe Pontevedra Oliva Pena Comesaña Gondomar 4º ESO A 26
IES Auga da Laxe Pontevedra Inmaculada González Álvarez Gondomar 4º ESO B 25
IES Auga da Laxe Pontevedra Mar Platero Vilaboa Gondomar 3º B 27
           
           
IES Pintor Colmeiro Pontevedra Fernando Teijeira Chantada Silleda 3º B 19
IES Pintor Colmeiro Pontevedra Fernando Teijeira Chantada Silleda 3º B 19
IES Pintor Colmeiro Pontevedra Fernando Teijeira Chantada Silleda 3ºB 19
IES Pintor Colmeiro Pontevedra Cibrán Manuel Arxibai Queiruga Silleda 4ºA 20
IES FARO DAS LÚAS PONTEVEDRA MARÍA SANMIGUEL SUÁREZ VILANOVA DE AROUSA 3º ESO BILINGÜE 10
IES FARO DAS LÚAS PONTEVEDRA MARÍA SANMIGUEL SUÁREZ VILANOVA DE AROUSA 4º ESO A 17
CPI Aurelio Marcelino Rey García Pontevedra Xosé Anxo Fernández Alonso Cuntis 4º ESO A 20
ILLA DE TAMBO PONTEVEDRA MARÍA ESPERANZA LORENZO ESTÉVEZ MARÍN 3º ESO-A 14
IES ILLA DE TAMBO PONTEVEDRA CONSTANTINO ARMESTO RAMÓN MARÍN 3º ESO-C 12
IES de Ponteareas Pontevedra Ana Iglesias García Ponteareas 3º eso A 15
IES de Ponteareas Pontevedra Ana Iglesias García Ponteareas 3º eso A 15
IES XOAN MONTES Lugo Mª Dolores Cousido Piñeiro Lugo 4º A 15
           
IES XOAN NONTES Lugo Mª Dolores Cousido Piñeiro Lugo 4º A 15
IES XOAN MONTES Lugo Mª Dolores Cousido Piñeiro Lugo 4º A 15
IES Nº 1 de Ordes A Coruña Teresa Pallares Valdés Ordes 3º ESO A 17
IES Nº 1 de Ordes A Coruña Teresa Pallares Valdés Ordes 3º ESO A 17
IES Nº 1 de Ordes A Coruña Mª Victoria Fraga González Ordes 3º ESO B 17
IES DE PONTEAREAS PONTEVEDRA Ana Iglesias García PONTEAREAS 4ºB 10
CPI CONDE DE FENOSA A Coruña María del Rosario Segura Torres Ares 3ºA 22
CPI CONDE DE FENOSA A CORUÑA ESPERANZA ARAMBILLET SALVADOR ARES 4ºB 15
IES Monelos A Coruña Gonzalo Temperán Becerra A Coruña 3º ESO-31 21
IES Monelos A Coruña Gonzalo Temperán Becerra A Coruña 3º ESO-33 16
IES DE PONTECALDELAS PONTEVDRA MAR PONCELA LÓPEZ PONTECALDELAS 4º ESO A 23
IES PONTECALDELAS PONTEVEDRA ANA BARGIELA GARCÍA PONTECALDELAS 4º ESO B 16
SAN PAIO EMMA A CORUÑA JOSE RAMON LOPEZ SANCHEZ SANTIAGO 4ºA 8
SAN PAIO EMMA A CORUÑA JOSE RAMON LOPEZ SANCHEZ SANTIAGO 3ºB 9
IES DE SAR A CORUÑA MIRIAN MOSQUERA MACIAS SANTIAGO DE COMPOSTELA 3º A 11
C.P.I. SAN SADURNIÑO A CORUÑA JULIA RIOS GRUEIRO SAN SADURNIÑO 3ºESO 23
I.E.S. A CACHADA A CORUÑA JULIA ISABEL SAINZ VAQUERO BOIRO 4º A 27
I.E.S. Leiras Pulpeiro Lugo Gloria Pernas Teijeiro Lugo 4º E.S.O. - B 12
I.E.S. Leiras Pulpeiro Lugo Gloria Pernas Teijeiro Lugo 4º E.S.O. - B 12
I.E.S. Xoán Montes Lugo Mª Teresa Vázquez Cadavide Lugo 3º A 21
IES Auga da Laxe Pontevedra Inmaculada González Álvarez Gondomar 4º ESO A 18
IES Auga da Laxe Pontevedra Oliva Pena Comesaña Gondomar 4º ESO B 15
IES Muralla Romana de Lugo Lugo Mercedes Cortizo Fernández Lugo 3º ESO B 12
IES Muralla Romana de Lugo Lugo Mercedes Cortizo Fernández Lugo 3º ESO B 12
IES David Buján A Coruña Mª José Martínez Debén Cambre 3º ESO C 21
IES David Buján A Coruña César Docanto Vázquez Cambre 3º ESO B 20
Ies David Buján A Coruña Mª José Martínez Debén Cambre 3º ESO C 24
Ies David Buján A Coruña Mª José Martínez Debén Cambre 3º ESO C 24
Ies David Buján A Coruña Mª José Martínez Debén Cambre 3º ESO C 24
Ies David Buján A Coruña Mª José Martínez Debén Cambre 3º ESO C 24
Ies David Buján A Coruña Mª José Martínez Debén Cambre 3º ESO C 24
IES FARO DAS LUAS PONTEVEDRA MARIA SANMIGUEL VILANOVA DE AROUSA 3ºESOBILINGÜE 11
IES Muralla Romana Lugo Mercedes cortizo Lugo 3B 11
IES Muralla Romana Lugo Mercedes Cortizo Lugo 3b 11
IES Muralla Romana Lugo Mercedes Cortizo Lugo 3 B 11
IES Muralla Romana Lugo Mercedes Cortizo Lugo 3b 11
IES Muralla Romana Lugo Mercedes Cortizo Lugo 3 B 11

Co patrocinio e a colaboración de Caixanova, Igaciencia e a Consellería de Educación

IGACIENCIA