Ciencia é futuro ou Mathematical Masterclasses galegas


Debe dar os datos do seu centro e escoller as actividades , finalmente comunicarémoslle a aceptación. A orde de petición, a prontitude, é un factor importante 

Tamén podes chamar ao teléfono 982251068

Escolle as actividades nas que queres participar. Cubre unha ficha por cada actividade na que queres participar. Non se van a realizar todas as que se ofertan. A túa elección- e as outras- decidirá cales das actividades propostas serán finalmente desenvoltas.

Breve  Descrición

 

Nome dos Profesor/es ou Profesora/s

Número de alumnos e alumnas (entre 5 e 10) que asistirán preferiblemente de 2º  ou 3º da ESO (nalgún caso doutros cursos) seleccionados, se é o caso, polo interese dos alumnos

                    

Escriba o nome do seu centro


Escriba o seu email de contacto


Concello do centro.


Teléfono de contacto                                 Horario Preferido

          En día lectivo (ou sábado por defecto)

Os inscritos nas actividades de setembro-decembro de 2008 e xaneiro-marzo de 2009

 


Actividade Nome do centro concello Numero de alumnos
Xogos matemáticos CPI Tíno Grandío Guntín 14
Física da vida real IES LEIRAS PULPEIRO LUGO 10
Química IES LEIRAS PULPEIRO LUGO 5
Robótica IES ILLA DE SARON xove 10
Física da vida real IES ILLA DE SARON xove 10
Paseo Matemático por unha cidade CPI Tino Grandío Guntín 9
Xogos matemáticos CPI Tino Grandío Guntín 9
Os labirintos galegos CPI Tino Grandío Guntín 9
Química C.P.I. RAMÓN PIÑEIRO LÁNCARA 10
Física da vida real C.P.I. RAMÓN PIÑEIRO LÁNCARA 15
A revolución biotecnolóxica. Do ADN á Xenómica IES ILLA DE SARON Xove 5
Física da vida real CPI VIRXE DO MONTE COSPEITO 28
Os labirintos galegos CPI Tíno Grandío Guntín 14
Primeiros Auxilios e Reanimación cardiopulmonar     0
Robótica Colexio As Acacias Vigo 10
Robótica Colexio As Acacias Vigo 10
Explorando coa luz Colexio As Acacias Vigo 5
Xeometría dinámica Colexio As Acacias Vigo 5
Xogos matemáticos Colexio As Acacias Vigo 5
Xogos matemáticos IES LAGOA DE ANTELA XINZO DE LIMIA 10
Os labirintos galegos IES LAGOA DE ANTELA XINZO DE LIMIA 10
Paseo Matemático por unha cidade IES LAGOA DE ANTELA XINZO DE LIMIA 10
Códigos de Barras IES LAGOA DE ANTELA XINZO DE LIMIA 10
Primeiros Auxilios e Reanimación cardiopulmonar colexio AS ACACIAS VIGO 10
Robótica colexio AS ACACIAS VIGO 10
Robótica colexio AS ACACIAS VIGO 10
  IES LEIRAS PULPEIRO LUGO 30
  CPI TINO GRANDÍO cpi.tino.grandio@edu.xunta.es 59
  CPI TINO GRANDÍO cpi.tino.grandio@edu.xunta.es 59
  CPI TINO GRANDÍO GUNTÍN 59
  CPI TINO GRANDÍO GUNTÍN 59
  I.E.S. Santiago Basanta Silva Vilalba 44
  c.p.i. ramón piñeiro. Láncara 20
A revolución biotecnolóxica. Do ADN á Xenómica CIFP Ánxel Casal - Monte Alto A Coruña 6
Nós celtas SepkQuzhZRU 68407092888 0
Explorando coa luz bnZtMQOWxgML 53789696648 0

 

 

Os inscritos nas actividades de abril-xuño de 2008


Actividade Nome do centro Numero de alumnos
Primeiros Auxilios e Reanimación cardiopulmonar IES Ollos Grandes-Lugo 10
A revolución biotecnolóxica. Do ADN á Xenómica IES Anxel Fole 10
A revolución biotecnolóxica. Do ADN á Xenómica IES Ollos Grandes 10
A revolución biotecnolóxica. Do ADN á Xenómica IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE SARRIA 10
A revolución biotecnolóxica. Do ADN á Xenómica I.E.S. A Piringalla 10
Primeiros Auxilios e Reanimación cardiopulmonar I.E.S. A Piringalla 10
Primeiros Auxilios e Reanimación cardiopulmonar IES de Becerreá 10
Primeiros Auxilios e Reanimación cardiopulmonar C.P.I. Luís Díaz Moreno de Baralla 10